TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|वेदः|ऋग्वेदः|मण्डल १०|
सूक्तं १७६

मण्डल १० - सूक्तं १७६

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं १७६
प्र सूनव ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजना ।
क्षामा ये विश्वधायसोऽश्नन्धेनुं न मातरम् ॥१॥
प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम् ।
हव्या नो वक्षदानुषक् ॥२॥
अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते ।
रथो न योरभीवृतो घृणीवाञ्चेतति त्मना ॥३॥
अयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः ।
सहसश्चित्सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:08.1530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धारक

  • वि. धारण करणारा ; धरणारा ; बाळगणारा . समासांत उत्तरपदी योजतात . जसेः - आज्ञाधारक = आज्ञा पाळणारा . वस्त्रधारक , शस्त्रधारक , वेत्रधारक , दंडधारक . [ सं . धृ ] 
  • पु. १ धाक ; दरारा ; वचक . २ युद्ध ; लढाई ; धारकी - धरणे - १ धाकांत ठेवणे ; धारेवर वागविणे ; धारेवर धरणे . अल्प अन्याय क्षमा न करी । सर्व काळ धारकी धरी । - दास २ . १ . ५६ . २ ( घोडा . इ० ) मंडळावर धरणे , फेरफटक्यास नेणे . जैसे कोल्हेरीचे वारु । न येती धारकी धरुं । - अमृ ७ . ४ . 
  • a  (In comp.) Holder, bearer. Ex. आज्ञाधारक, वस्त्रधारक, दंडधारक. 
  • ना. धरणारा , धारण करणारा , बाळगणारा . 
RANDOM WORD

Did you know?

पंचप्राणांना भोजनापूर्वी आहुती का द्यावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.