TransLiteral Foundation

रघुनाथ पंडित - रामदास- वर्णन

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


रामदास- वर्णन

आम्हातुम्हांस भववारिधिमाजि तारू ।

जे वाचिता परिसिता मग होय तारू ॥

जे दासबोधरचना घडली जयाला ।

वंदू निरंतर तया गुरुराजयाला ॥१॥

वैराग्यभाग्य भरले असता अनन्या ।

आल्या जयाप्रति चतुर्विध मुक्तिकन्या ॥

चौथी तयांत वरिली उरल्या न पाहे ।

तो आमचा गुरु समर्थ समर्थ आहे ॥२॥

श्रीरामदासगुरु शांतिवधूस अंगी ।

अंगीकरूनि मिरवे स्वसुखातरंगी ॥

रंगी उभा कर उभारुनि वंदनाचे ।

नाचे मुखी गुण वदे रघुनंदनाचे ॥३॥

खेळावयास हनुमंत गडी जयाचे ।

जो या महीवरि वतंस जितेंद्रियाचा ॥

ज्याची पदे प्रणमितात कवींद्र राजे ।

श्रीरामदास गुरु तो अमुचा विराजे ॥४॥

जो डोंगरी गिरिदरी फिरता न भागे ।

ज्याची पवित्र घन कीर्ति जनी विभागे ॥

जो तत्त्वबोधकविता करिता न मोजी ।

तो रामदास गुरुवर्य नमो नमो जी ॥५॥

शोभे शतद्वय समास समासभारी ।

जो दासबोध निजबोधसुखा उभारी ॥

त्या सेवटी दशक जोडित जो विसावा ।

श्री रामदास गुरु तो अमुचा विसावा ॥६॥

चिदबोधसेज अरुवार नव्या फुलांची ।

सायुज्यमुक्ति ललना असता जयाची ॥

तो रामदास अकळत्र असे गणावे ।

अज्ञान होत जन काय तया म्हणावे ॥७॥

जो लेखणीसहित कागद दौति वाहे ।

तो दंड सद्गुण उदंड जयांत आहे ॥

हस्ती तयासि मिरवी फिरवी विनोदे ।

श्रीरामदास गुरु तो नमिला प्रमोदे ॥८॥

जो भर्जरी सरस पाटलवर्ण चेले ।

शोभे जयास लघुसे निटळी अवाळे ॥

बोले समर्थ रघुवीर समर्थ ऐसे ।

तो मी स्तवीन निजसद्गुरु वाग्विलासे ॥९॥

जेणे प्रशिष्य निज शिष्य अनेक केले ।

देता प्रसाद कफनी कफ नीट जाले ॥

लोकाभिरम गुण बोलत राम कर्ता ।

साष्टांग वंदन करीन तया समर्था ॥१०॥

श्रीरामदासगुरुवर्णनरूप पद्ये ।

वृत्ते वसंततिलका सुजनैकह्रद्ये ॥

संख्या करूनि दशकावरि एकतेने ।

केली अपूर्व रघुनायकपंडिताने ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:12:14.7800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

परभारा, पावणे तेरा, परभारें, पावणे पांच

 • दुसर्‍याच्या संपत्तीवर उदारपणाचा आव आणणें 
 • स्वतःला कोणत्याहि प्रकारची तोषीस लागूं न देतां दुसर्‍याबद्दल बेफिकीरपणानें वागणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.