मराठी मुख्य सूची|आरती संग्रह|शंकर आरती संग्रह|
कालभैरवाची आरती

कालभैरवाची आरती

कालभैरव माहात्म्य हे भगवान शंकराचे रूप आहे, तो रक्षणाकर्ता असून, भक्तांना पावणारा आहे

(चाल - आरती सप्रेम)आरती ओवाळू भावे, काळभैरवाला ॥

दीनदयाळा भक्तवत्सला, प्रसन्न हो मजला ॥

देवा, प्रसन्न हो मजला ॥धृ०॥

धन्य तुझा अवतार जगीं या, रौद्ररूपधारी ।

उग्र भयंकर भव्य मूर्ति परि, भक्तांसी तारी ।

काशीक्षेत्री वास तुझा तू, तिथला अधिकारी ।

तुझिया नामस्मरणे पळती, पिशाच्चादि भारी ॥

पळती, पिशाच्चादि भारी ॥आरती०॥१॥

उपासकां वरदायक होसी, ऐसी तव कीर्ती ।

क्षुद्र जीव मी अपराधांना, माझ्या नच गणती ।

क्षमा करावी कृपा असावी, सदैव मजवरती ।

मिलिंदमाधव म्हणे देवा, घडो तुझी भक्ती ।

देवा, घडो तुझी भक्ती । आरती० ॥२॥काळभैरवाची आरती

उभा दक्षिणेसी काळाचा काळ ।

खड्‍गडमरू हस्तीं शोभे त्रिशूळ ॥

गळा घालुनिया पुष्पांची माळ ।

आपुलिया भक्ताचा करितो सांभाळ ॥१॥

जयदेव जयदेव जयक्षेत्रपाळा ।

आरती ओवाळू तुमच्या मुखकमळा ॥ जयदेव जयदेव०॥

सिंदूरगिरीं अवतार तुझा ।

काशीपुरीमध्ये तू योगीराजा ।

चरणी देशी जागा तू स्वामी माझा ।

आर्ता भक्तांचा पावशिल काजा ॥२॥ जयदेव०॥

उत्तरेचा देव दक्षिणी आला ।

दक्षिण केदार नाव पावला ।

काठ्या कावड्या येती देवाला ।

चांग भले बोला शीण हरला ॥३॥ जयदेव०॥

पाताल भुवनीं थोर तुमची ख्याती ।

पर्णूनी योगेश्वरी स्वभुवना नेहती ॥

कानाचा मुद्रिका देती सल्लाळा ।

तू माय माऊली शेषाचा माळा ॥जयदेव०॥

पाची तत्त्वांची करुनिया आरती ॥

ओवाळू या काळभैरवाची मूर्ती ॥

अनन्यभावे चरणी करुनीया प्रीती ॥

नारायण म्हणे मुक्ति या निजभक्ताप्रती ॥जयदेव जयदेव०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP