पूजाप्रारंभ

जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.
Santoshi Mata, the mother of contentment.

पूजनाला बसण्यापूर्वी आपल्या इष्टदेवांना हळदकुंकू वाहून देवांपुढे एक विडा ( विड्याची दोन पाने, एक नाणे व एक सुपारी ) ठेवावा व नमस्कार करावा. घरातील वडीलधार्‍यांना वंदन करून आसनावर बसावे व पूजेस सुरुवात करावी. प्रथम

'वक्रतुण्ड महाकाय कोटीसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥'

असे म्हणून श्रीगणपतीला नमस्कार करावा. त्यानंतर

'ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥'

हा देवी - मंत्र म्हणून श्रीसंतोषी मातेला नमस्कार करावा. मग पूजेचा संकल्प करून एक फूल गंधाक्षतांसहित सुपारीरूप गणपतीवर वाहावे. नमस्कार करावा. त्यानंतर श्रीसंतोषी मातेच्या तसबिरीची पुढील प्रमाणे पंचोपचारांनी पूजा करावी.

N/A

References : N/A


Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP