अथ करन्यास

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


तत्तन्मंत्रपदं मंत्रवर्णं वा उच्चार्य हस्तयो: अंगुष्ठाद्यंगुलिषु उक्तविधया स्पर्श: करन्यास इति ।

तत्र :--- अंगुष्ठाभ्यां नमस्तर्जनीभ्यां नम इतीरयेत्‌ ।
मध्यमाभ्यां नमोऽनामिकाभ्यां नम इतीरयेत्‌ ॥१॥
कनिष्ठिकाभ्यां नमश्चेति तत: करतलेऽपि च ।
उक्त्वाथ करपृष्ठाभ्यां नम एवं वदेद्वुध: ॥२॥ इति ॥ चं. दी.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP