तत्र न्यासो नाम

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


तत्र न्यासो नाम :--- ‘तत्तन्मंत्रस्थं वर्णं पदं पादादि वा यथोपदिष्टमुच्चार्य
तत्तदंगावयवेषु अंगुल्यादिना विहितमुद्रया स्पर्श: ।’

अर्थ :--- मंत्रस्थ अक्षरादिकांचा उच्चार करून त्या त्या अंगावयवाला अंगुल्यादिकांनीं
विशिष्ट तर्‍हेनें स्पर्श करणें याला न्यास म्हणतात. अंगुल्यादींनी विशिष्ट तर्‍हेने
स्पर्श करणें ही न्यासमुद्रा होय. न्यास रोज आचरला जातो. पण त्याविषयींची पूर्ण
माहिती नसल्यानें योग्य रीतीनें होत नाहीं. म्हणून हा विषय सविस्तर देतों.


References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP