अष्टक ५ - कसा केला स्वांगे, क्षण न ...

देवी देवतांची अष्टके आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


कसा केला स्वांगे, क्षण न लागतां मोचन करी । कृपेनें थोडासा, तरि मजकडे लोचन करी । खुना या नक्राची, तशिच पडली भीड तुजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१॥
अजामेळाचाही, कुटिल रव कानीं झगटला । स्वपुत्राचें नामीं, तुम्हि उगि बळेंची प्रगटला ॥ खर्‍या नामाचा कां दवडुन अभीमान निजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥२॥
मुकाटीही केली, मुनि-वधु-शिळा पावन कशी । श्रिमंतीची खोटी, पुतळी म्हणती बावनकशी । गरीबाचा माथा सतत पदिं घासूनि झिजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥३॥
दीनानाथा आम्हां, तरि त्रिभुवनीं कोण असरा । पिता माता बंधू, तुजविण नसे देव दुसरा ॥ निराधारी एकादशिच गुरुराया ! निरजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥४॥
सुदाम्याला द्या जा, उचित न अम्हां कांचनपुरी । करी इच्छा तें वीजयदशमिचें कांचन पुरीं ॥ अम्ही नाहीं पूर्वी, पृथुकण धनें देव पुजिला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥५॥
न देत्या भक्ताची, तुज कधिं दया येत नव्हती ॥ जशी द्राक्षालागी, रूचिकार दुधें येत नवती ॥ तुम्हीं त्या अवतारीं, खचित लव भाजीस भजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥६॥
उपेक्षा आपेक्षा, नच अवधूता खच्चित रुचे । न तापे तापेंही, सबळ फळ ये खच्चि तरुचें ॥ निरापेक्षी दाता, तुजसम गुरो कोण सजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥७॥
तुझ्या आतिथ्याला, सति अनसूया साच निभली । बहू त्वांही केली, कसुनि तिजला जाचणि भली ॥ छळावें दात्याला, विबुधजन धार समजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥८॥
प्रभो दातृत्त्वाची, सजह तुमच्या मानसिं कला । अधींची होती त्या, वर अनसूयेपाशिं शिकला ॥ आम्हां वाटे चिंतामणि रविप्रकाशें उमजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥९॥
नुपेक्षीतां देसी, म्हणुनी जगतीं ‘दत्त’ म्हणती । कृपेनें तारीले, जड मुढ किती नाहिं गणती ॥ तुझ्या औदार्याचा, त्रिभुवनिं नगारा गरजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१०॥
पित्याची पुत्रांगी, प्रतिरूप गुणाची वसतसे । कुळाचाराचेही, कुलज करिती दीवस तसे ॥ तुम्ही अत्री ऐसे, सम सकल धर्मे परजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥११॥
वसुदेवें चोरी, करूनि हरि नेला पर-गृहीं । हरीला चोरीची, म्हणुनि चट लागे समग्र ही ॥ लपे कुब्जाखोपीं. त्यजुन घरचा उंच मजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१२॥
करी चोरी मारी, नट नर भटालाच ठकवी । सुभद्रा झाला त्या, हंसुनि गुण गाती चट कवी ॥ शिशूपाळाच्या तो कुटिल वचनें फार खजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१३॥
विधीला व्यालासी, नकळे नर नारी नपुंसक । पुराणीं व्यासाचीं, ठळक वचनें तीं न पुसत ॥ तुला बा ! जाणाया, दशशत फणी वेद थिजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१४॥
आम्हां विश्वात्मा तूं, दुर धरूं नको पावचि तरी । दुजा एक्या भिंतीवरि दिसुं नये भाव चितरीं ॥ कृपा विष्णुदासावरि, करि दीनाचा गरजला । दयाळा श्रीदत्ता ! जय अवधुता ! पाव मजला ॥१५॥

शिखरिणी

N/A

References : N/A
Last Updated : September 27, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP