दिवसाची गाणी - पिंडदानाचा नमीन

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


पिंडदानाचा नमीन
हरी नारान देवा रं,हो हो हो रं हो हो हो
पहिला नमन नारान देवा रं, हो हो हो रं हो हो हो
आग लागं यमा तोंडाला रं, हो हो हो रं हो हो हो

दुसरा नमन हिरोबा देवा रं, हो हो हो रं हो हो हो
आग लागं यमा तोंडाला रं, हो हो हो रं हो हो हो

तिसरा नमन चेडोबा देवा रं, हो हो हो रं हो हो हो
आग लागं यमा तोंडाला रं, हो हो हो रं हो हो हो

चवथे नमन वाघोबा देवा रं, हो हो हो रं हो हो हो
आग लागं यमा तोंडाला रं, हो हो हो रं हो हो हो

तुलशी बुडाशी जावा बोखा आणावा....
गावलीचा शेण आणावा गोमीवर आणावा....

पिंडदानाचे नमन
हरी नारान देवा रे, हो हो हो रे हो हो हो
पहिले नमन नारान देवाला, हो हो हो रे हो हो हो
आग लागो यमा तोंडाला रे, हो हो हो रे हो हो हो

दुसरे नमन हिरोबा देवाला, हो हो हो रे हो हो हो
आग लागो यमा तोंडाला रे, हो हो हो रे हो हो हो

तिसरे नमन चेडोबा देवाला, हो हो हो रे हो हो हो
आग लागो यमा तोंडाला रे, हो हो हो रे हो हो हो

चवथे नमन वाघोबा देवाला, हो हो हो रे हो हो हो
आग लागो यमा तोंडाला रे, हो हो हो रे हो हो हो

तुळशीची कोवळी पाने आणावीत....
गायीचे शेण आणावे...गोमूत्र आणावे

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP