श्रमगीते - नवी नवरी

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


नवी नवरी
पांगार्‍याची काडी बाय रंगा फ़ुलेली, हैसा रं हैसा
नवी नवरी पाण्या गेली, हैसा रं हैसा

पाण्या गेली गो गोंडा विसरली, हैसा रं हैसा
सेंड्याला तारांबोरां गो गोंडा विसरली, हैसा रं हैसा
सेंड्याला झाजराबोरां गो गोंडा विसरली, हैसा रं हैसा

नवी नवरी पाण्या गेली गो झांजरां विसरली, हैसा रं हैसा
नवी नवरी पाण्या गेली गो गोंडा विसरली, हैसा रं हैसा
नवी नवरी पाण्या गेली गो फेरवं विसरली, हैसा रं हैसा

पांगार्‍याची काडी बाय रंगा फ़ुलेली, हैसा रं हैसा

नवी नवरी
पांगार्‍याची झाड बाई रंगांनी फ़ुलले, हैसा रे हैसा
नवी नवरी पाण्याला गेली, हैसा रे हैसा

पाण्याला गेली गो गोंडा विसरली, हैसा रे हैसा
वेणीची चांदणबोरे गो गोंडा विसरली, हैसा रे हैसा
वेणीची घुंगरांची बोरे गो गोंडा विसरली, हैसा रे हैसा

नवी नवरी पाण्याला गेली गो पैंजण विसरली, हैसा रे हैसा
नवी नवरी पाण्याला गेली गो गोंडा विसरली, हैसा रे हैसा
नवी नवरी पाण्याला गेली गो जोडवी विसरली, हैसा रे हैसा

पांगार्‍याची झाड बाई रंगांनी फ़ुलले, हैसा रे हैसा

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP