खेळगीते - फ़ुगडीचे गाणे

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


फ़ुगडीचा गाणॉं
एवढं एवढं काय?--पाट!
पाटावं काय?--गणपती!
गणपतीच्या हातात काय?--डब्बी!
डब्बीत काय?--कापूस!
कापसात काय?--कापूस!
कापसात काय?--मुंगली!
तुझी माझी फ़ुगडी!
फ़ू...फ़ू...फ़...

फ़ुगडीचे गाणे
एवढा एवढा काय?--पाट!
पाटावर काय?--गणपती!
गणपतीच्या हातात काय?--डब्बी!
डब्बीत काय?--कापूस!
कापसात काय?--मुंगी!
तेझी माझी फ़ुगडी!
फ़ू...फ़ू...फ़ू

फ़ुगडीचा गाणॉं
एवढी एवढी जागा सारवू सारवू
मामानं आणलं गव्हू गव्हू
त्याच्या केल्या पोल्या पोल्या
सतरेचा दांडा दांडा
पोर्‍या झाल्या बांडा बांडा
डोक्यावं घागर पाण्याची पाण्याची
पोर शिकते वाण्याची वाण्याची
वाण्या दादा वाटी दे वाटी दे
वाती वाजं दणदणा दणदणा
फ़ुगड्या घालू फ़णफ़णा फ़णफ़णा
(बांडा-वांड/उध्द्ट/माजोरी)

फ़ुगडीचे गाणे
एवढी जागा सारवू
मामाने आणले गहू
गव्हाच्या केल्या पोळ्या
छत्रीचा दांडा
मुली झाल्या वांड
डोक्यावर घगर पाण्याची
मुलगी शिकते वाणुआची
वाणी दादा खोबर्‍याची वाटी दे
वाटी वाजते खणखण
फ़ुगड्या घालू दणदण

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP