श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी - अभंग १६

"श्रीज्ञानदेवतेहत्तिशी" या पुस्तकात श्रीज्ञानेश्वरांनी तेहतीस अभंगांतून जगाला अध्यात्मज्ञान दिले.


पायातळीं तळपें ब्रह्मामपि । मकारोहो उंच गगनीं ।

आदिमध्य अवसानी । त्याचा मार्ग न सांपडे ॥१६॥

टीका

पायीं तळपे ब्रह्ममणि । अकारपैलाडु गगनी मकाराहोनि । अति उंच ॥१॥

मकारी पहातां उकार । उकारीं पहाता अकार । प्राणपण जे साचार । शद्वपणाचे ॥२॥

अकार स्वर शब्द प्राण । स्वयें बोलिले भगवान । नातरी शब्दा शब्दपण । केविं येई ॥३॥

मकार तो नादस्थिति । उकार ते पाहातां गति । अकार अधिष्ठान प्रचिती । गगनाची ॥४॥

तयापैल ब्रह्मामणी । तळपें कैंचा उन्मन गगनी । चंद्रसुर्य हारपोनि । गेले जेथ ॥५॥

जेथ जाले पा अद्वैत परिपुर्णचि निभ्रांत । वर्तुळातु आदिमध्यांत । दावावें काय ॥६॥

जाले एकादी अवसान । आदिमध्या अंत दावी कोण । निशिदिनीचे पहाणें आटोन । गेलें जेथ ॥७॥

जेथ आदिमध्यांत ऐलीकडे । तेथ मार्ग केंवि सांपडे । ब्रह्मामणीचिया उजेंडे । गगन लोपे ॥८॥

N/A


References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.