TransLiteral Foundation
आनंदलहरी

आनंदलहरी

' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.

 • आनंदलहरी - मंगलाचरण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - सद्‍गुरुकृपा
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - सद्‍गुरुचरण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - मायेची करणी
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - मायेची करणी
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - मनाचें मनपण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - गुरुभजनाची गोडी
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - सदगुरुशरण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - सद‍गुरुला शरण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - नामदेवांचें उदाहरण
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - गुरुस्वरुपाची अगम्यता
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
 • आनंदलहरी - मोक्षाधिकारी
  ' आनंदलहरी ’ या छोट्याशा काव्यात नाथांनी गुरूभक्तीला बद्धता नाही, तो जन्ममरणरहित असतो याचें सुंदर व समर्पक वर्णन केले आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:11:52.2830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धट

 • पु. १ तराजूची दांडी ; रोवलेला मोठा तराजू , कांटा . ऐसे हे अनुभवाचेनि धटे । साचे जया । - ज्ञा ६ . ५३ . धट रोंवूनि रमानायक । पारड्यामध्ये घातला । - भवि ३१ . ५६ . मेकॉले साहेबानी ... कलकत्ता मुक्कामी एक भला मोठा धट लावून एके पारड्यांत आरबी , फारसी व संस्कृत ग्रंथ यांचे गठेठे ... घालून ... - नि ९४१ . २ गाडीत , खटार्‍यांत बारदान भरतांना गाडीचा मागे तोल जाऊं नये म्हणून मागील बाजूस जमीनीपासून साटीच्या बावखंडास टेंकून पुढच्या शिपायाप्रमाणे उभे करावयाचे दुबेळक्याचे लांकूड , टेंकू . ३ ( मुलकी खात्यातील ) मोजणीपत्रीकांतील तपशील , त्याचे पत्रक . ४ निश्चय . - मनको . - हंको . [ सं . बं . धट ] 
 • वि. धीट ; दांडगा ; धटिंगण ; धट्ट पहा . धटु झोंबोनि हरी शेत । दैवहत तो झाला । - एभा २३ . १३२ . टौणपा लौंद धट उद्धट । - दा २ . ३ . ३२ . धटासी आणावा धट । - दा १९ . ९ . ३० . [ सं . धृष्ट ] म्ह ० ( व . ) धटा खाई मिठाई आणि गरीब खाई गचांड्या . 
 • क्रि.वि. अगदी नीट ; सरळ ; तडक ; थेट ( जाणारा रस्ता , मनुष्य ). 
 • ०घेणे घेऊन बसणे धरणे धरुन बसणे ; सक्त तगादा लावणे . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मृत माणसाचा दहावा, तेरावा आणि चौदावा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.