TransLiteral Foundation
सूर्य स्तोत्रे

सूर्य स्तोत्रे

सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे.
Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.

 • आदित्यहृदय स्तोत्र - सूर्य पूजनविधि आवाहन ॐ ...
  देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise ...
 • सूर्य स्तोत्रे - प्रस्तावना
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • सुर्यस्तोत्रम्
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • सूर्यार्यास्तोत्रम्
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.
 • सूर्याष्टकम् (१)
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • सुर्याष्टकम् (२)
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • आदित्यह्रुदयम् (१)
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • आदित्यहृदयस्तोत्रम् (२)
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • सुर्यकवचम्
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
 • सूर्यकवचस्तोत्रम्
  सूर्य ग्रह नवग्रहांतील प्रमुख देवता आहे. वैदिक काळापासून प्रकाश आणि जीवन देणार्‍या सुर्याला देवता मानले आहे. Sun is leader of the nine planets According to Vedic literature,the main deity is the Sun-god.  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References:N/A

Last Updated : 2011-09-19T11:02:40.1600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अजून पहिलाच दिवस आहे

 • पहिल्या क्रमांत कांहीं फरक नाहीं, आहे तसा आहे ! न सुधारणार्‍या व्यक्तीबद्दल म्हणतात. पहिल्या दिवशीं माणूस चुकतें तेव्हां त्याला समजावून सांगण्यांत येतें, पण पुन्हां तसेंच करावयास लागला म्हणजे ही म्हण वापरतात. कोणतीहि गोष्ट रंगारुपास यावयास कांहीं तरी काळ जावा लागतो. नवीनच आरंभ झालेल्या कार्याच्या यशापयशाचा अथवा चांगलेवाईटपणाचा अजमास एकदम लागत नाहीं. कांहीं तरी त्याची प्रगति झाली म्हणजे मत देतां येतें 
 • तोंपर्यंत कोणतेंच मत बनवितां येत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I contact you?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.