TransLiteral Foundation
संत जनाबाईचे अभंग

संत जनाबाईचे अभंग

जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या मनाने, अभंगांतून आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली.
Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.

 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह १
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या मनाने, अभंगांतून आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली.Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह २
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या मनाने, अभंगांतून आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह ३
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या मनाने, अभंगांतून आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली.Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई परिचय
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह १
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह २
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह ३
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह ४
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
 • संत जनाबाई - अभंग संग्रह ५
  जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या अभंगातून तिने आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. Janabai's poetry suggests a life of difficult labor in the household.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2006-10-24T10:00:00.0000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

असले म्हणजे शिरी बसतें नसले म्हणजे स्वप्नी दिसतें

 • एखाद्याचे मूल जवळ असले तर ते त्याच्या आज्ञेत न वागतां त्याच्या डोक्यावर बसायला लागते व नकोसे होते 
 • पण जवळ नसले म्हणजे पुन्हा हवेसे वाटते व त्याबद्दलच स्वप्ने पडावयास लागतात. तेव्हां अशा मनुष्याची मोठी चमत्कारिक स्थिति होते. तसेच ज्या मनुष्याला मूल नसते त्याला ते हवेसे वाटते पण ज्याला असते त्याला पुष्कळदां नकोसे होते. 
RANDOM WORD

Did you know?

तीन रस्ते एकत्र येऊन मिळतात, त्या ठिकाणास काय म्हणतात
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.