TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
ओवी गीते : स्नेहसंबंध

ओवी गीते : स्नेहसंबंध

स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.

 • स्नेहसंबंध - संग्रह १
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह २
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ३
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ४
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ५
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ६
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2011-09-20T10:22:48.8530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ढगढग

 • क्रि.वि. १ डळमळत ; इकडे तिकडे हलत ( खांब , इमारत इ० ). २ झुलत ; खालवर होत ; झोके जात ( चालताना , उंटावर बसले असतां ). ३ ( डोके ) डुलत ; डुलकी घेत ; उघडझांक करीत . [ ध्व . ] 
 • स्त्री. उघड रीतीने निंदा , बेअब्रू ; धिंडवडा ; बदनामी . ( क्रि० करणे ). ( व . ) फजिती ( एखाद्यास दिवाळ्या , लबाड , लुच्चा इ० ). दूषणे देऊन त्याच्या नावाचा केलेला बोभाटा . तिच्या जीवाची ढगढग झाली . 
RANDOM WORD

Did you know?

कुंभमेळ्याबद्दल माहिती द्या? नजिकचा कुंभमेळा कोठे आहे ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.