Dictionaries | References

अथर्ववेद

अथर्ववेद;Atharva-veda  
Variations : अथर्व; अ. वे.; Atharvaveda; Atharva Veda; AV.; Av.; Av. ; AV.

  |  
१०८      ३३            अंसध्री   अंहूरण   अकल्याण   अकवच   अकुप्यत्   अकृष्टपच्य   अक्रतु   अक्रव्याद्   अक्षकाम   अक्षद्रुग्ध   अक्षपराजय   अक्षि   अक्षिति   अक्षिभू   अक्षु   अक्षुध्य   अखात   अगत   अगोता   अग्नाविष्णू   अग्निज   अग्निजिह्वा   अग्नितेजस्   अग्निदूत   अग्निधान   अग्निमत्   अग्निमूढ   अग्निवासस्   अग्निशाल   अग्निहोत्र   अग्निहोत्रहुत्   अग्नीषोमा   अग्नीषोमीय   अग्नीषोमौ   अग्न्याधेय   अग्रशस्   अग्रु   अग्रू   अग्रेत्वन्   अघ   अघकृत्   अघमार   अघरुद्   अघल   अघविष   अघहार   अघाय   अघारिन्   अघाश्व   अघ्न्या   अङ्किन्   अङ्गज्वर   अङ्गभेद   अङ्गुरि   अङ्गुरी   अङ्गेष्ठा   अचकृवस्   अचित्ति   अच्छिद्यमान   अच्छिन्नपर्ण   अच्युतच्युत्   अज   अजगर   अजबभ्रु   अजशृङ्गी   अजानि   अजिरम्   अजिराधिराज   अजीत   अजीवन   अज्ञातयक्ष्म   अज्मन्   अज्यानि   अञ्जिव   अणीयस्   अणीयस्क   अतन्द्र   अतस्कर   अति   अतिख्या   अतिघ्न्य   अतिचृत्   अतिजि   अतिजीव   अतितप्   अतितार्य   अतितृद्   अतितॄ   अतिथिपति   अतिद्रु   अतिनुद्   अतिपश्   अतिभा   अतिमात्र   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP