Dictionaries | References

महाभारत अनुशासनपर्व

महाभारत अनुशासनपर्व  
Variations : म. भा. अनु; म. अनु.; अनु.; Anuśāsana Parva; Ānuśāsana Parva; Anusāsana Parva; Mb.13.; Mb13; Mbh.xiii

  |  
१२         ४ कोटी      अंगिरस्   अंबरीष   अंभोद   अकृतव्रन   अक्षय्य   अक्षीण   अगस्त्य   अग्नि   अग्निपुर   अग्र   अङ्गिरस्   अचल   अजनाभ   अजमीढ   अजाजि   अञ्जलिकाश्रम   अणिमाण्डव्य   अतिच्छेद   अत्रि   अथर्वन्   अथर्वा   अदृश्यंती   अधिशस्त   अध्यूढ   अनघ   अनन्त   अनन्तर   अनरण्य   अनर्घ्येय   अनालम्ब   अनिमिष   अनिरुद्ध   अनिल   अनुकर्मा   अनुकृत्   अनुक्रुश्   अनुगोप्ता   अनुप्रसूत   अनुयोक्तृ   अनुयोग   अनुरुध्   अन्तर्धामा   अन्धक   अन्वाहार्य   अपकृत   अपचायिन्   अपदश   अपध्वंसज   अपरनन्दा   अपराजित   अपसद   अपोह   अप्रमोद   अब्द   अभिचिन्त्   अभिमृक्ष्   अभिरुच्   अभिलङ्घन   अभिलङ्घिन्   अभिलिप्   अभिशास्   अभिसंस्तु   अभिसम्बन्ध   अभिस्रवन्त   अभिस्रु   अभिहन्   अभिहार   अभोग्य   अभ्यधिकम्   अभ्युत्थान   अभ्युदितशायिता   अमर्षण   अमूर्ति   अमृत   अमृतप   अमृतवपुस्   अमृतसम्भव   अमृताश   अमेयात्मन्   अमोघ   अम्बरीष   अम्बुवाहिनी   अम्भोरुह   अयाचत्   अयोनि   अराणि   अरालि   अरुंधती   अरुण   अरुन्धती   अर्जुन   अर्जुनक   अर्जुनी   अर्णव   अर्णशाला   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP