Dictionaries | References
g

Gemini

Student’s English-Sanskrit Dictionary | en  sa |   | 
Gemini,s.मिथुनं, द्वंद्वं, युगं, युगुलं, युग्मं, द्वयं, यमकं-लं; यमौ, यमजौ- लौ.
-Geminate,
-Geminous,a.द्विगुण, द्विरावृत्त, द्विक; यम, यमज-ल.

भौतिकशास्त्र  | en  mr |   | 
मिथुन

राज्यशास्त्र  | en  mr |   | 
युगुले, जोड्या
जोडीने असणारे, प्रकलाच्या न्यूनीकरणात पूर्वावस्थेत जोडीने असणारी समरचित रंगसूत्रे, यापैकी एक पित्याकडून व एक मातेकडून आलेले असते.
meiosis

A Dictionary: English and Sanskrit | en  sa |   | 
GEMINI , s.pl.
(Twins) यमौ m. du., यमजौ m. du.
(Constellation) द्वन्द्वः, निथुनः, जित्तमः.

Related Words

Gemini   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

 • मिमांसा
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे.
 • मिमांसा - भाग १
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग २
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ३
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ४
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ५
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ६
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ७
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ८
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ९
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग १०
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग ११
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
 • मिमांसा - भाग १२
  जैमिनी कृत मिमांसात अतिशय उत्तम रितीने संसारातील तत्वज्ञान सांगितले आहे .
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP