Dictionaries | References

सरकार

   
Script: Devanagari
See also:  कुंपणी

सरकार     

noun  हादर, रायजो बायदिफोरनि खुंनाय खान्थि बानायग्रा फंसथान एबा गोहो मोन्थाय   Ex. सरकारा गावनि खान्थिफोरखौ मोजाङै बाहायनांगौ
HYPONYMY:
मिरु सरकार हादर
MERO MEMBER COLLECTION:
मन्त्रि
ONTOLOGY:
समूह (Group)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
सोरकार सासन
Wordnet:
asmচৰকাৰ
gujસરકાર
hinसरकार
kanಸರ್ಕಾರ
kasحَکوٗمَت
malസര്ക്കാര്
mniꯁꯔꯀꯥꯔ
nepसरकार
oriସରକାର
panਸਰਕਾਰ
sanसर्वकारः
tamஅரசாங்கம்
telప్రభుత్వం.
urdسرکار , حکومت , انتظامیہ

सरकार     

हिन्दी (hindi) WN | Hindi  Hindi
noun  देश, राज्य आदि का शासन-प्रबंध करने वाली संस्था या सत्ता   Ex. सरकार को अपनी नीतियों पर अमल करना चाहिए ।
HYPONYMY:
केंद्र सरकार कैपिटल देश राजदरबार राज्य सरकार
MERO MEMBER COLLECTION:
मंत्री
ONTOLOGY:
समूह (Group)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
शासन प्रशासन गवर्न्मंट गवर्न्मन्ट गवर्मन्ट गवर्मंट गवर्नमेंट गवर्नमेन्ट
Wordnet:
asmচৰকাৰ
bdसरकार
gujસરકાર
kanಸರ್ಕಾರ
kasحَکوٗمَت
malസര്ക്കാര്
mniꯁꯔꯀꯥꯔ
nepसरकार
oriସରକାର
panਸਰਕਾਰ
sanसर्वकारः
tamஅரசாங்கம்
telప్రభుత్వం.
urdسرکار , حکومت , انتظامیہ

सरकार     

कोंकणी (Konkani) WN | Konkani  Konkani
noun  देशाची, राज्याची, बी शासन वेवस्था सांबाळपी संस्था वा सत्ता   Ex. सरकारान आपल्या नितींचेर विचार करूंक जाय
HYPONYMY:
देश केंद्र सरकार कॅपिटल राजदरबार राज्य सरकार केंद्र
MERO MEMBER COLLECTION:
मंत्री
ONTOLOGY:
समूह (Group)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
शासन
Wordnet:
asmচৰকাৰ
bdसरकार
gujસરકાર
hinसरकार
kanಸರ್ಕಾರ
kasحَکوٗمَت
malസര്ക്കാര്
mniꯁꯔꯀꯥꯔ
nepसरकार
oriସରକାର
panਸਰਕਾਰ
sanसर्वकारः
tamஅரசாங்கம்
telప్రభుత్వం.
urdسرکار , حکومت , انتظامیہ
See : प्रशासन, राज्य

सरकार     

मराठी (Marathi) WN | Marathi  Marathi
See : शासन, शासन

सरकार     

A dictionary, Marathi and English | Marathi  English
The government of a state; the supreme power or authority. Pr. सरकाराला आणि भाकरीला तोंड नाहीं जिकडून पाहिजे तिकडून मोडावी. 2 The administrator of a government; the supreme magistrate; the king or governor. 3 सरकार is a comprehensive term, applying alike to the judicial court of the king or ruler; to the Collector's Cutcherry; to the courts of the Mámlatdár, Mahálkarí &c.; to whatsoever seat of district or departmental rule; to any and every government-office or government-official invested with magistracy or civil authority. 4 Applied in the superabundance of Eastern compliment to one's master or other superior person. Ex. सरकारचे घोड्यावर मजसारख्यानें कसें बसावें; सरकारानीं मनावर घेतलें तर माझें कार्य होईल.

सरकार     

Aryabhushan School Dictionary | Marathi  English
n f  The government of a state; the supreme power. The Government.

सरकार     

ना.  राज्यकारभार चालवणारी यंत्रणा , राज्यसत्ता , राज्यसंस्था , शासनसंस्था .

सरकार     

नस्त्री . १ शासनसंस्था ; राज्यसंस्था ; देश , प्रांत , संस्थान वगैरेचा राज्यकारभार चालविणारी सत्ता . २ राजा ; राज्यप्रतिनिधि ; राज्यधिकारी ; शासनसंस्थेचा प्रमुख ; सत्ताधिष्ठित व्यक्ति . ३ ( व्यापक ) कोणतीहि कचेरी ; जिल्हा , प्रांत , तालुका वगैरेची कचेरी ; न्यायाधीश व त्याची कचेरी ; तसेंच इतर कोणत्याहि खात्याच्या अधिकार्‍यास व त्याच्या कचेरीस हा शब्द सामान्यतः लावतात . अंमलदार ; अधिकारी वर्ग . सरकांर म्हणजे येथील अधिकारी वर्ग , इंग्लंडचे लोक नव्हेत . - टिव्या . ४ मालक ; धनि ; वरिष्ठ अधिकारी , व्यक्ति . सरकारचे घोडयावर मजसारख्यानें कसें बसावें . सरकारस्वारी येत आहे . - रत्नप्रभा २२ . ५ प्रांत ; देशविभाग . उत्तर सरकार कोठें कोठें सरकार हा सुभ्याचा किंवा प्रांताचा पोटविभाग आहे । - गांगा ४२ . सरकार जुन्नर - समारो १ . ६५ . ६ ( बंगाल ) हिशेबनीस ; घरचा कारभारी . [ फा . ] म्ह० सरकारचें तेल पदरांत घ्यावें . ( वाप्र . ) सरकारकामास येणें - लढाईत मरणें . सामाशब्द -
 स्त्री. इं . कंपनी ; ईस्ट इंडिया कंपनी ( इंग्रजाची ); हि हिंदुस्थानांत व्यापारी सनद घेऊन १६०४ . मध्यें आली पुढें हिनें हिंदुस्थानाचें राज्य कामावल्यावर तिला कुंपनी सर कार अशी संज्ञा . मिळाली . ( इं . कंपणी .)
०अमल   असामी - पु . सरकारी अंमल , सत्ता ; सरकारी मनुष्य .
०अमली वि.  सरकारावर अवलंबून ; सरकारच्या आश्रित , ताब्यांतील , अधिकारांतील . याचे उलट परभारा अमली म्हणजे इतर सत्तेखालील .
०खराब वि.  सरकारी पडीत जमीन .
०गुझश्त  स्त्री. गोष्ट ; हकीकत ; इतिहास ; परिस्थितीचा आढावा .
०जमा वि.  खालसा ; सरकारांत सामील केलेलें ; जप्त . मोरोपंतांना पन्हाळगडचें आपलें घर सरकारजमा करून पन्हाळगड सोडण्याची पाळी आली . - भक्तमयूरकेका ६ . पुस्तकें सरकारजमा करण्यांत आलीं असतीं . - केले १ . ३७ .
०धारा  पु. जमीन महसूल ; सरकारी देणें ; चावडी .
०महशूर वि.  १ कुप्रसिध्द ; सर्वांस माहीत झालेलें ; लहानापासून थोरांस ठाऊक असलेंले . २ सार्वजनिक ; सर्वश्रुत ; सर्वज्ञात .
०वाडा  पु. राजप्रसाद ; राजवाडा ; राजमंदिर ; राजाचें किंवा सरकारी अंमलदाराचें निवासस्थान ; सरकारी कचेरी .
०स्वारी  स्त्री. राजा ; धनी ; मालक ; वरिष्ठ अधिकारी . सरकारी - वि . शासनसंस्थेसंबंधीं ; राज्यासंबंधीं ; राज्याच्या मालकीचें ; राज्यव्यवस्थेसंबंधींचें ; राज्यकचेरीसंबंधीं . सरकारी अमल - पु . १ राज्यसत्तेचा अधिकार , हुकमत . २ शासनसंस्थेंतील अधिकार , पद , स्थान .
०असामी  स्त्री. १ सरकारांतील अधिकाराचें स्थान , नोकरी . २ सरकारी अंमलदार , अधिकारी .
०चिन्ह  न. सरकारी निशाणी , शिक्का , खूण , मुद्रा .
०जाहिरात  स्त्री. सरकारनें काढलेला जाहीरनामा , प्रसिध्दिपत्रक .
०तोहमत  स्त्री. सरकारचा दोषारोप , किटाळ , आरोप , वहिम ; घोरपड .
०नोकरी  स्त्री. सरकारांतील चाकरी , हुद्दा , अधिकार .
०पाहुणा  पु. ( ल . ) कैदी . सरकारी पाहुण्यांची बडदास्त सरकार नीट ठेवीत नाहीं . - के १२ . ७ . ३० .
०बोली  स्त्री. सरकारमार्फत लिलांव चालला असतां सरकारतर्फे आरंभीं पुकारण्यांत येणारा किंमतीचा आंकडा .
०रोखा  पु. सरकारनें आपल्या हमीवर काढलेल्या कर्जाचा दस्तऐवज ; सरकारी कर्जपत्र ; ऋणपट .

सरकार     

नेपाली (Nepali) WN | Nepali  Nepali
noun  देश, राज्य आदिको शासन-प्रबन्ध मिलाउने संस्था वा सत्ता   Ex. सरकारले आफ्ना नीतिहरूमा अमल गर्नुपर्छ
MERO MEMBER COLLECTION:
मन्त्री
ONTOLOGY:
समूह (Group)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
शासन प्रशासन
Wordnet:
asmচৰকাৰ
bdसरकार
gujસરકાર
hinसरकार
kanಸರ್ಕಾರ
kasحَکوٗمَت
malസര്ക്കാര്
mniꯁꯔꯀꯥꯔ
oriସରକାର
panਸਰਕਾਰ
sanसर्वकारः
tamஅரசாங்கம்
telప్రభుత్వం.
urdسرکار , حکومت , انتظامیہ

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP