Dictionaries | References

नाट्य

A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
नाट्य  n. n. dancing, mimic representation, dramatic art, [Kāv.]; [Pur.] &c. (°ट्येनind. with a gesture, [Kālid.] &c.)
the costume of an actor, [BhP.] (cf. below).

Shabda-Sagara | sa  en |   | 
नाट्य  n.  (-ट्यं) The science or art of dancing or acting, or the union of song, dance, and instrumental music.
E. नट् to dance, affix ण्यत् or ज्य, or नटानां कर्म ष्यञ् .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
nāṭya n S Dancing, acting, gesticulating, dramatic performance. 2 Dancing, playing a part, vocal and instrumental music as in combination or union.

 न. १ नाचणे , हावभाव ( अभिनय ) करणे , गीत गाणे , सोंग घेणे इ० नाटकाचे प्रकार करणे . २ वाद्य वगैरेच्या साथीसहित सोंगांची बतावणी करणे , गाणे , नाचणे इ० नृत्य वाद्यकला ; नट नाट्य केले तुम्ही याचसाठी । कवतुके दृष्टी नीववावी । ३ ( सामा . ) नाटक ; नाटकाचा प्रयोग ; एखाद्या विवक्षित प्रसंगी होणार्‍या मनुष्याच्या स्वभावांतील विसंगतता दर्शविणारी एकाकी संभाषणपद्धति , स्वगतभाषण .
०शास्त्र  न. नाटकाचे शास्त्र मनुष्याच्या क्रियांचे , भावांचे व आयुष्याचे ध्येयात्मक प्रदर्शन करणारे शास्त्र . - ज्ञाको ( न ) ७७ .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  Dancing, acting. Playing a part, vocal and instrumental music as in combination or union.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP