Dictionaries | References

नाट्य

   
Script: Devanagari

नाट्य     

हिन्दी (hindi) WN | Hindi  Hindi
See : नाटक

नाट्य     

कोंकणी (Konkani) WN | Konkani  Konkani
See : नाटक

नाट्य     

A dictionary, Marathi and English | Marathi  English
nāṭya n S Dancing, acting, gesticulating, dramatic performance. 2 Dancing, playing a part, vocal and instrumental music as in combination or union.

नाट्य     

Aryabhushan School Dictionary | Marathi  English
  Dancing, acting. Playing a part, vocal and instrumental music as in combination or union.

नाट्य     

 न. १ नाचणे , हावभाव ( अभिनय ) करणे , गीत गाणे , सोंग घेणे इ० नाटकाचे प्रकार करणे . २ वाद्य वगैरेच्या साथीसहित सोंगांची बतावणी करणे , गाणे , नाचणे इ० नृत्य वाद्यकला ; नट नाट्य केले तुम्ही याचसाठी । कवतुके दृष्टी नीववावी । ३ ( सामा . ) नाटक ; नाटकाचा प्रयोग ; एखाद्या विवक्षित प्रसंगी होणार्‍या मनुष्याच्या स्वभावांतील विसंगतता दर्शविणारी एकाकी संभाषणपद्धति , स्वगतभाषण .
०शास्त्र  न. नाटकाचे शास्त्र मनुष्याच्या क्रियांचे , भावांचे व आयुष्याचे ध्येयात्मक प्रदर्शन करणारे शास्त्र . - ज्ञाको ( न ) ७७ .

नाट्य     

नेपाली (Nepali) WN | Nepali  Nepali
See : नाटक

नाट्य     

A Sanskrit English Dictionary | Sanskrit  English
नाट्य  n. n. dancing, mimic representation, dramatic art, [Kāv.] ; [Pur.] &c. (°ट्येनind. with a gesture, [Kālid.] &c.)
the costume of an actor, [BhP.] (cf. below).

नाट्य     

Shabda-Sagara | Sanskrit  English
नाट्य  n.  (-ट्यं) The science or art of dancing or acting, or the union of song, dance, and instrumental music.
E. नट् to dance, affix ण्यत् or ज्य, or नटानां कर्म ष्यञ् .
ROOTS:
नट् ण्यत् ज्य नटानां कर्म ष्यञ् .

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP