TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होरइतु चोयता होकलें तोंड, पुरोहितु चोयता दक्षिणे तोंड

( गो.) नवरामुलगा वधूचें तोंड पाहातो आणि पुरोहित दक्षिणा भरपूर आहे कीं नाहीं तें पाहातो. ज्याचा जो स्वार्थ असतो तो तो पाहातो.

Related Words

  |  
अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   अंबट - अंबट तोंड करणें   अंबट तोंड होणें - होऊन येणें - पडणें   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आपण शेण खायचे नि दुसर्‍याचें तोंड हुंगायचें   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   आळशाचे तोंड मोठे पण हात मात्र कोते   उजळमाथा-तोंड   उजळ माथा (तोंड) होणें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंटाचे तोंड मारवाडाकडे   उधेल तोंड   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   एक तोंड करणें   कज्‍जाचें तोंड काळें   कुत्र्याचे तोंड   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   केळीं खातल्‍याक तोंड दुकतवे?   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   काय गळतें, तर तोंड गळतें   काळें तोंड   काळोखांत तोंड लपविणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   कोपानें तोंड सोडनलो दोळे सोडना   कोल्‍या तोंड पळवुंचें   कोल्‍ह्याचे तोंड बघणें   खुनाला तोंड नसलें तरी भलत्‍याप्रकारानें त्‍याला वाचा फुटते   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   खाऊन पिऊन कंटाळा व तोंड धुवून विटाळ   खापरांत मुतून तोंड पहा   खार्‍या पाण्यानें (पाण्यांत) तोंड धुवून ये   गुजरातची गांड, माळव्याचें तोंड   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   गांड तोंड हातीं धरणें   गांड पळौन म्‍हाणायो, तोंड पळौन पोळयो   गांड पाहून पाट, तोंड पाहून टिळा-टिका   गोरें मोरें तोंड करणें   घर भरले आणि तोंड धरलें   चेहरा, तोंड वगैरे उतरणें   चालणारा तोंड वाशी, वाट जशाची तशी   चिमणीसारखें तोंड करणें   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   चोराशिनळाक तोंड भावे   चोरी करतांना धरिलें, खेटरासारखें तोंड केलें   ज्‍याचें तोंड पाहूं नये त्‍याची गांड पाहण्याचा प्रसंग (येतो)   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

panary fermentation

  • Bot. पिष्टक किण्वन 
  • पिष्टक किण्वन 
RANDOM WORD

Did you know?

चतुर्थीला चंद्र पाहूनच उपास का सोडतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site