Dictionaries | References

होती वेळ

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
hōtī vēḷa f Sometimes होता काळ m The proper time for; the fit juncture or season. Ex. हो0 आली म्हणजे कार्य सहज घडतें.

योग्य संधि
हंगाम.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  The proper time for.

Related Words

वेळ   वक्ताची वेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   वेळ अवेळ   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   होती वाट   होती कळा   उद्योग वेळ   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   वेळ मारुन नेणें   दैव नसतां अनुकूल, होती आप्तहि प्रतिकूल   अर्धे आयु सरल्याअंतीं, त्याची किंमत माहीत होती   ईश्र्वराने मनुष्या केलें सात्त्विक, स्वबुद्धीनें होती अधार्मिक   असतां चांगली आघाडी, होती बरवी पिछाडी   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   होती रग, केली धग   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   निरवानिरवीची वेळ   वेळ मारणारा   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   वेळ माऱ्या   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP