Dictionaries | References

होती वेळ

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
hōtī vēḷa f Sometimes होता काळ m The proper time for; the fit juncture or season. Ex. हो0 आली म्हणजे कार्य सहज घडतें.

योग्य संधि
हंगाम.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  The proper time for.

Related Words

चढती वेळ-वेळा   वेळ-वेळ अवेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   काळ (= वेळ)   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   होती कळा   होती वाट   उद्योग वेळ-वेळा   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   दैव नसतां अनुकूल, होती आप्तहि प्रतिकूल   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   अर्धे आयु सरल्याअंतीं, त्याची किंमत माहीत होती   असतां चांगली आघाडी, होती बरवी पिछाडी   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   होती रग, केली धग   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   वक्ताची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   वेळ मारणारा-माऱ्या   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP