Dictionaries | References

‘हीच की हिची आवय’ म्हळ्ळेले गादि

( गो.) एक नवरदेव इतके दीडशहाणे होते कीं सासू रुखवत घालायला आली तेव्हां तिला पाहून त्यानीं शेजारच्या गृहस्थाला विचारलें - ‘ मला जी मुलगी देणार आहेत ती ही कीं हिची आई ? ’ तारतम्य न वापरणें
बेअकलीपणा दाखविणें.

Related Words

‘हीच की हिची आवय’ म्हळ्ळेले गादि   अही खाऊं की मही खाऊं करणें   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   आपल्या खालचें घोडें गेलें, मग त्यावर महार बसो की मांग बसो   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   घर भले की आपण भला   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   केतकीचें पानबाई की की   मांजराक मासळी भाजूक लायले गादि   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   बायल बघी मॉट, आवय बघी पॉट   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   कावळ्या आवय   महत्वाकांक्षा हीच खरी परीक्षा   आवय नाशिल्ल्याचें पॉट व्हड, रान नाशिल्यालॉ कॉळसॉ व्हड   चोरां आवय हड्यांक घाय   भिकार्‍याऽ आवय चिकाक गेली   आई गोड की खाई गोड   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   अशी कोण भोळी की, दुसर्‍याचे नवर्‍याकरितां स्वतःच्या बांगड्या पिचवील?   आगरावर जा की डोंगरावर जा, पळसाला पानें तीनच   अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः   विश्र्वास की खूणगांठ   पर की आस, सदा निरास   संगतगूण की सोबतगुण   आवड असली की सवड आपोआप होते   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   जीवु गोडु की गोड गोड   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   लेजे दान की दीजे प्राण   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP