TransLiteral Foundation

हिरा मुखसे ना कहे, लाख हमारा मोल

हिरा काहीं आपल्या तोंडानें आपली किंमत लाख रुपये आहे असें सांगत नाहीं. उत्तम मनुष्याच्या गुणांची परीक्षा जग करतें. त्याला स्वतःच्या गुणांची टिमकी वाजवावी लागत नाहीं.

Related Words

लाख   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   तीन पैशाची झटापटी, लाख रुपयांची मलमपट्‌टी   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   लाख-लाखपंचोत्र्या   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   एक शीख सध्या लाख   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   ताका आयिल्‍याक म्‍हशी मोल इत्‍याक?   हिरा हिंग   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   हिंगळी लाख   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   प्रेमाला मोल नाहीं   जावे लाख, रहे साख   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   विजणा-ना   भाजून बीं पेरलें ना   कोणाक कोणना, उंचारी वतल्‍याक सांगातु ना   बेदाणा-ना   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   आसल्यार घॉगॉ, ना जाल्यार ऑगॉ   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   खबर असल्‍यास गोयें, ना झाल्‍यावर पोयें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   चव ना ढव, दडपून जेव   स्वार्थाक दोळे ना   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   उश्ण्यांक मरण ना   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   दरेवैर खरवड ना   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   विच्चा मंत्र ना गोत्त, सर्पा बिळां हातु   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   दुडु आसा तेंन्नां केळीं सवाय, ना तेंन्नां म्हारग   मुजर्‍याक कोण ना, हुलप्याक पंचवीस   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   आवडीला मोल नाही आणि प्रीतीला तोल नाही   एक शीख सध्या लाख   काडीमात्र अकलेचे तोल, भाराभर विद्येचे मोल (सारखेच)   किनो लाख   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   गरीबाच्या ज्‍वारीला रत्‍नाचें मोल   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घरघोडा बाजार मोल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   चांगले उपदेशा नाहीं मोल, जसा हिरा तो अमोल   चांगले ग्रंथ सुशोभित, नव्हे त्‍याला मोल भिती   चांभारी लाख   ज्‍याच्या पागोट्याला जरीचे गोल, गरीब म्‍हणतो करा माझ्या पटक्‍याचें मोल   जसा माल, तसे मोल   झाड जितकें सरळ तितकें त्‍याचें मोल अधिक   ताका आयिल्‍याक म्‍हशी मोल इत्‍याक?   तिळभर चतुराईचें मोल, शेरभर हुन्नराचें तेल   दुडवा मोल उसणें घेतिल्याक गोत्तु   दुदाक आइल्याक म्हशीचें मोल कित्याक?   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   निशाण (-ध्वज) निशाणाचें फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   पडियाका मोल देना, भैस उसके साथ लेना   पतिव्रता पाक, गांडींत बोडे लाख   पतिव्रता राख (साख), नवरे झाले लाख   प्रेमाला मोल नाहीं   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   पाण्यांत म्हैस वर मोल करुन त्यांत काय फळ   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   बोलण्यापेक्षां कृतीस मोल आहे   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   माझें सावकाराशीं (मोल?) दामदुपटीचें बोल   मायींनें भेत्तिल्या आयदानांक मोल ना   माल तसें मोल   मोल   मोल-मोल मातीस मिळणें   लंकेंतु भांग्राक मोल ना   लाख   वरतीं मोल, पाण्यांत म्हैस   सुख हें दुःखाचें मोल देऊनच मिळतें   हिरा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   हौसकू मोल नहीं, गद्धेकू अक्कल नहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दयावंत

 • a  Compassionate, tender, clement. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.