Dictionaries | References

हिमाईयत

See also:  हिमाईत
 स्त्री. 
  1. संरक्षण ; मोठयाचा आश्रय ; आधार ; मदत . पेंडारी यांची हिमाईत करून स्वामीचा क्रोध होऊन स्वामी उपोषणें करितात हे काय ? - ख ९ . ४५४८ .
  2. जोरावारी ; दंडेली . आऊंघकर हिमायेतीने आऊतें धरितात . - रा ६ . १३ . [ अर . हिमायत ]

हिमाइती , हिमायती , हिमाइत्या , हिमायत्या , हिमाइतीचा , हिमाईदार , हिमाईतगार वि.  
  1. आश्रित ; संरक्षित
  2. आवडता दोस्त .

हिमाइतीचा गाढव , हिमाइतीची गधडी  पु.स्त्री. 
  1. आवडते गाढव .
  2. ( ल . ) आवडता पण नालायक आश्रित

म्ह० हिमाइतीचा गाढव तेज्याला लाता मारी .


हिमायत , हिमायेत , हिमायतदार , हिमायती    हिमाईत इ० पहा . हिमायतीच्या बळें गरीबगुरिबाला गुरकांवू नको .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP