Dictionaries | References

हा मी का तो मी

स्वतःबद्दलच संशय उत्पन्न होणें.

Related Words

मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   अति उदार तो सदा नादार   हर्ष काल हा पाप काल असतो   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   जो तो आपापले घरचा राजा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   कासविंदा का शिं दा   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   ओ का ठो न करतां येणें   हातीं आला, तो लाभ झाला   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP