Dictionaries | References

हात लावणें

स्पर्श करणें
शिवणें
मारण्यासाठीं तयार होणें.

Related Words

हात लावणें   माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   काडीनें औषध लावणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लावणें   हात लावणें, हातभर लावणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दुमाल्यास लावणें   कांटी लावणें   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   कंठास लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   अक्षता लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आधारास लावणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   कंठास हात लावणें   करडा हात   कुल्‍याला पाय लावणें   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   कासे-कासेस लावणें   कोटिध्वज उभारणें-लावणें   खंडी लावणें   खार लावणें   गादीला पाय लावणें   घरास आग लावणें   घोडीला घोडा लावणें   चार गोष्‍टी लावणें-करणें   छातीवर माती लावणें   जीव लावणें   टप्पे लावणें   ठाव लावणें   ठिकाणी आणणें-लावणें   डोळ्यांना पदर लावणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   तगी लावणें   तेजीमंदी लावणें   तिरफटून लावणें   तोंडी लावणें   दट्टथा लावणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाढीला हात लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   दावा लावणें   दाहाचा हात   दिवसा मशाल लावणें   दिवसां मशाल लावणें   दोरा-दोरा लावणें   धटास लावणें   ध्वजा लावणें   नमन करणें-लावणें   नरकीं धजा-ध्वजा लावणें   पग लावणें   पटकी दाखविणें-देणें-लावणें   पुण्याई पणास लावणें   पणाला लावणें   पद्धत लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.