Dictionaries | References

हात राखून खर्च करणें

काटकसर करणें
उधळे पणा न करणें.

Related Words

हात राखून खर्च करणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   वळतें करणें   देवावर हात ठेवणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   चांदी करणें   निकर करणें   सार-सार करणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   अवगणना - अवगणना करणें   नवा जुना करणें   पैंबदी करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   फलटणी पारायण करणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   देखली बुधी करणें   हात (ता-तो) फळी   घराचे घरकुल करणें   अदा पाहून खर्च करणें   अस्सीकी आदा, चौरसीका खर्च   आळशास दुण काम, लोभ्‍यास दुणा खर्च   इजापत खर्च   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   चिल्लर खर्च   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   निर्वाह खर्च   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पोकळ खर्च   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.