Dictionaries | References

हात घेणें

(खेळांत) डाव जिंकणें.

Related Words

हात घेणें   देवावर हात ठेवणें   उपरवांयां अंबट घेणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   गांडीवर घाव घेणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   वार घेणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   गुण घेणें-देणें   मनगट चावून घेणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   नांव न घेणें   रान घेणें   मापटयावर हात घेणें   घण घेणें   पंगतीस घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   जपमाळ घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.