Dictionaries | References

हात घालणें

पतकरणें.
एखादी गोष्ट करण्यासाठीं हात पुढें करणें. ‘ मग विभुवसनासी त्याचीया हात घाली l- आनंदतनय.
ढवळाढवळ करणें
मध्यें पडणें. ‘ पिकेटिंग केलें म्हणजे सरकारास हात घालतां येतो.’-केसरी १७-६-३०.

Related Words

पानावर पान घालणें   गांठ घालणें   मुळाशीं हात घालणें   गवसणी घालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   मंत्र घालणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   मुखीं बोटें घालणें   हात चोळणें   उंटावर खोगीर घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   पाखर घालणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   घर पालथे घालणें   चिरा घालणें   (अपराध) पोटीं घालणें   फिरकंडें घालणें   रुंजी घालणें   जीभ नरकात घालणें   कंठास हात लावणें   फांसा घालणें   आंख घालणें   रुजू घालणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाचा नरकांत घालणें   उखळांत शीर घालणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   धारा घालणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळयांत घालणें   वाद घालणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   (कामाची) माळ घालणें   नंगा नाच घालणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP