TransLiteral Foundation

हातीं दाम, बिबी करी सलाम

जवळ पैसा असला म्हणजे कोणीहि आपली खुशामत करतो.

Related Words

दाम करी काम, बिबी करी सलाम   टका करी कामकाज   जिव्हा हातीं धरणें   हातीं भोपळा देणें   आपला दाम खोटा, परक्याशीं झगडा मोठा   अंगठे दाम   नारळ हातीं देणें   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   मिया न् बिबी, तगारी उभी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   हेकड-हेकड कुणबी, दुगणी दाम   कपाळ फुटकें, करी लटकें   हातीं भाला, जेऊं घाला   राजा प्रसन्न झाला आणि हातीं भोपळा दिला   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   आपले हातीं माखतो, दुसर्‍यास पुसायास सांगतो   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   चारी सुना गरवार करी   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   राजाच्या कारभारीं, वर्ण भेद मस्ती करी   टणटण फुटाणी च हातीं नाहीं दुगाणी   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   बेल गेला, भंडार गेला, कोटिंबा हातीं राहिला   कलाकौशल्‍य ज्‍याचे हातीं, त्‍याची होई जगी ख्याती   मन नाहीं स्थिरी, बहु तीर्थ करी   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   अंगें केलें तें काम पदरीं असे तो दाम   अंगठे दाम   अंगठयाचा मान,अंगठे दाबणी,अंगठे दाम   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   अंगी असेल तें काम, पदरीं असेल तो दाम   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   असुनी द्रव्य आपले घरी, गाढवापरी भोग करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   आगे काम, पीछे दाम   आग्या वेताळाचे रूप धरी, आणि आरडा ओरड करी   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   आप करे सो काम, पल्लो होय सो दाम   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उन्हाळा आछादन करी, पावसाळा प्रगट करी   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   एके वेळी वाईट बरी, मनुष्य परीक्षा न करी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   कर न करी   कर ना करी   करवंटी हातीं देणें   करी   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   काम करते मनुष्‍यावरी, जबरदस्‍ती न करी   कामाशिवाय दाम ना   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   गुंतला मनुष्‍य कुंथून काय (काम) करी   गुप्त मन, उ तम वाचा धरी, तो सुखें देशपलाटन करी   गळां नाहीं सरी, सुखीं निद्रा करी   गळापडूं काम, तेथें खर्चे पदरचा दाम   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

caustic curve

 • Light (a curve to which rays of light are tangential after reflection or refraction at another curve) किरणस्पर्शी वक्र 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

बांस की लकड़ी
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.