Dictionaries | References

हाता खांद्यावर खेळविणें

लाड करणें
पालनपोषण करणें. ‘ सवाई माधवरावास जो तो हाताखांद्यावर खेळवीत असे’-अस्तंभा. १४

Related Words

डोईवरचें खांद्यावर येणें   खांद्यावर भाला आणि जेवायास घाला   डोईचें (डोकीवरचें) खांद्यावर येणें   हाता चढणें   उपट सूळ खांद्यावर घेणें   उपटून सूळ खांद्यावर घेणें   हाता खांद्यावर खेळविणें   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   ये उद्योगा आणि बैस माझ्या खांद्यावर   हाता खालचे लोका, तुच्छ मानूं नका   उपरदवडा खांद्यावर लवडा   खांद्यावर भाला घालणें   हाता बोटावर येणें   जबरदस्‍ताचा सोटा, गरीबाच्या खांद्यावर   हाता तोंडाशीं गांठ पडणें   खांद्यावर सूळ   मेखा खांद्यावर देणें   मेखा खांद्यावर घालणें   नखाबोटांवर खेळविणें   हाता निराळा   हाता वेगळा   डोकीवरचें ओझें खांद्यावर करणें   घोडें खाई भाडें, जीन खांद्यावर   जबरदस्‍ताचा खांद्यावर   जीभ शिंदळ, खांद्यावर कुदळ, कोठें जाती? म्‍हणे पोर पुरावयाला   चांगला दाता, लागला हाता   हाता तोंडाशी येणें   खेळविणें   (हाता) बोटांवर खेळविणें   खांद्यावर मेखा देणें   खांद्यावर गाठोडें देणें   डोक्‍यावरचें कर्ज खांद्यावर आलें   खांद्यावर भाला आणि जेवायला घाला   हाता   आईचे दूध मणगटी खेळविणें   हाता उज्या कोलती   जगाची पीडा वाळक्‍याच्या खांद्यावर   हाता वेल्या पोटाचो   शेतकर्‍याला खांद्यावर घोंगडी, शिळी भाकरी पोट भरती । बामणाला तपपोळी मरमर चोळी ॥   हॉ हात हॅ हाता वळ्‍ खना   हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   चोरा हाता तल्‍लुक   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड   अल्प डामर लागतां, पीप न घालवी आलें हाता   उपटून खांद्यावर घेणें   कटें कांतून हाता वांट   नजर दिली फायद्यावर, मुर्दा आला खांद्यावर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP