TransLiteral Foundation

हातावर हात मारणें

संमति दर्शविणें
टाळी देणें. खूण पटली असें दाखविणें
टाळी देणें. वचन देणें. ‘ व्दिजागमाचा हरि हेतु जाणे l अवरुर हस्तावरि हस्त होणे ll"- सारुह ५.२४.
‘ त्यांनीं हातावर हात मारुन एकमेकांना वचनें दिलीं. ’-मोरप्र २५.

Related Words

हात मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   हातावर हात मारुन पळून जाणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   दांडी मारणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दांत पाडून हातावर देणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नांगी मारणें   हांक मारणें   ताव देणें-मारणें   दुरेघी मारणें   हात (ता-तो) फळी   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   गांडीवर फुली मारणें   जगाला लाथ मारणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात कापून देणें   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ह्या हाताचा झाडा त्या हातावर द्यावा लागतो   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   दंडची मारणें   (वर) नंबर मारणें   पाणी मारणें   बुट्टीस मारणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   हात पडणें   मांडे केले, हात झाडले   मापटयावर हात घेणें   हात लावणें, हातभर लावणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   अंकुश मारणें   अखेरी मारणें-साधणें   अखेरी मारणें, सांभाळणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   अंडाचें निवणें करुन बसणें, अंडावर अंड घालून बसणें, अंडावर बुक्क्या मारणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   आपला भात आखडला हात   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   आलखटपलखट मारणें   उचलला हात   उड्या मारणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपकारांनी मारणें   उरावरचा हात   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   ऊत मारणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   (एखाद्या खाद्यावर) ताव देणें-मारणें   एखाद्याच्या नांवानें बोंब मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   करडा हात   करडा हात करणें   काखेस मारणें   कांटा मारणें   कांठावर मारणें   कान कापणें-कापून हातावर देणें   कानांत खुंट्या मारणें   काम करत्‍या बैलाला मारणें   काळाची गांड मारणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खुंटी मारणें   खूण मारणें   खरका मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   खश मारणें   खाकेस मारणें   खाकोटीस मारणें   गुदमरणें-मारणें-मुरणें   गाठोडे बगलेत मारणें   गांड मारणें   गांडीवर फुली मारणें   गांव मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

advisory activities

 • न./अ.व. सल्लत्मक कार्य 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

समुद्रस्नान केव्हा करावे व केव्हा करू नये ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.