Dictionaries | References

हातांत पळळेले पदरात पडतां

( गो.) हातांत आलेले आपल्या पदरांत पडलेच असें सांगतां येत नाहीं. पुष्कळदां ऐन प्राप्तीच्या वेळीं काहीं एक संकट अद्‍भवतें.

Related Words

हातांत पळळेले पदरात पडतां   हातांत नारळाची आई देणें   (हातांत) कांकण भरणें   (हातांत) कांकण घालणें   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   मैंदाच्या हातांत फांसे   माकडा हातांत मातें दिल्यार उवांकइ केसांकेडु   हातांत कंकण बांधणें   हात हातांत देणें   हातांत मीठ देणें   पिशाच्या हातांत कोलती   हातांत हात घालणें   हातीं (हातांत) नाहीं अडका बाजारांत चालला (मारतोय) धडका   पदरात घेणे   हातांत हात देणें   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   शंभर हातांत न देणें   समुद्रांत पावसु पळळेले वारी   दृष्टीस पडतां नावडे, इच्छा न होय त्याकडे   पदरात शेर बांधणें   दैव पडतां माघारीं, उडया मारुन काय करी   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   एका हातांत दोन कलिंगडे राहात नाहींत   तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हातांत (हातीं) आलें   हातांत पै आणि बोलणें करतो लई   मुतूक झाल्यावर चोटली हातांत धरणें   नरोटी हातांत येणें   हातांत काय तागडू मिळाला   पिशाच्या हातांत दिली वात, पिशे नाचता सगळी रात   हातांत कळसा आणि गांवाला वळसा   नरोटी हातांत घेणें   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें   हातांत कवडी, विद्या दवडी   हातांत काहीं काम, तोंडी रामनाम   हातांत झोळी सर्व गांव उकळी   जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट   चोटली हातांत घेऊन फिरप   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   हातांत नासून पापी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   हातांत नाहीं अडका बाजारांत चालला (चालली) धडका   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP