Dictionaries | References

हातांत नासून पापी

[ गो.] वृत्तीचा उदार पण गरीब माणूस.

Related Words

दुड्डु नासून पापी   पापी वेता थैं पावलभर औदक   हातांत नारळाची आई देणें   (हातांत) कांकण भरणें   (हातांत) कांकण घालणें   बडी हातांत घेवप   उलटी अंबारी हातांत येणें   मैंदाच्या हातांत फांसे   हातांत पळळेले पदरात पडतां   माकडा हातांत मातें दिल्यार उवांकइ केसांकेडु   हातांत कंकण बांधणें   दृष्टीच्या पापी   हात हातांत देणें   हातांत मीठ देणें   हातांत नासून पापी   पिशाच्या हातांत कोलती   हेमाड द्विज तो ब्रह्मसानः त्या पांतीचा मी पापी कृतघ्नः   हातांत हात घालणें   हातीं (हातांत) नाहीं अडका बाजारांत चालला (मारतोय) धडका   डोळे पापी   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   शंभर हातांत न देणें   हातांत हात देणें   मनीं धरावें तें होतें, विघ्न अवघेंचि नासून जातें   नासलें फळ दुसर्‍या फळा, नासून हरी त्याची कळा   मुदल नासून कळांतर बुडतां   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   नरोटी हातांत घेणें   हातांत कळसा आणि गांवाला वळसा   हातांत झोळी सर्व गांव उकळी   गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातांत नाहीं अडका बाजारांत चालला (चालली) धडका   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट   चोटली हातांत घेऊन फिरप   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   हातांत काय तागडू मिळाला   पिशाच्या हातांत दिली वात, पिशे नाचता सगळी रात   एका हातांत दोन कलिंगडे राहात नाहींत   तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हातांत (हातीं) आलें   हातांत कवडी, विद्या दवडी   हातांत काहीं काम, तोंडी रामनाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP