Dictionaries | References

हातचे कांकणास आरसा कशास?

See also:  हातचे कांकणास आरसा लागत नाहीं
आपल्या हातातलें कांकण समोर डोळ्यानें दिसतें. आपली पाठ पहावयाची झाली तर आरसा लागेल. जी गोष्ट प्रत्यक्ष दिसत आहे तीस प्रत्यंतर पुराव्याची जरुर नाहीं.-शाब २.२२४. तु०- तुका म्हणे असें हातींचे कांकण l तयासी दर्पण विल्हाळक ll- तुगा २७८१. हातींच्या कांकणा l कायसा आरसा ll-तुकाराम.

Related Words

करीं कंकण, नको आरसा   वेशीवरचा आरसा   हातचे कांकणास आरसा कशास?   आरसा   हातचे कांकणास आरसा लागत नाहीं   कशास   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   हातचे हातीं   कशास ठिकाणा नाहीं आणि बुधवारी लग्‍न   कशास नाहीं ठिकाण बुधवारचें लग्‍न   ज्‍या गांवी जायचें नाही त्‍याची वाट कशास पुसावी   जो गुळाने मरतो त्‍यास विष कशास?   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे!   बहु कशास   हातचे घालविणें, निराश बसणें   हातचे सोडावें, दैवावर घालावें, मूर्खानें सांगावें तसें त्यानें चालावें   हातचे कांकण असणें   विषाची परीक्षा कशास पाहावी   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   कशास नाहीं ठिकाण आणि बुधवारचें लग्न   वांझेस कातबोळ कशास   मुरगीस बिसमिल्ला तो कशास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP