Dictionaries | References

हांतुळातकित पाय निडुंवुंका

( गो.) अंथरुण पाहून पाय पसरावेत
अंथरुण पाहून पाय पसरणें, पाहा.

Related Words

हांतुळातकित पाय निडुंवुंका   पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   पिंजिल्यांत पाय, झिजैल्ल्यांत दाय   मागला पाय पुढें न घालूं देणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पाय येणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   दुसर्‍या खातीर फोडूं काल्लो, पाय निसरूनु आपण पल्लो   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मोर सुंदर पण पाय काळे   जमिनीवर पाय नसणें   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   पाय उतारा होणें-येणें   पाय धरुन ओढणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   कोणाचे पोटावर पाय देऊं नये   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीवर पाय देणें   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   पडल्यावर पाय   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   तिसरा पाय   नाकावर पाय देणें   पाय   पाय देणें   बाहेरचा पाय   मेंगी गाय पोटांत पाय   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.