Dictionaries | References

हंड्यांतील एक शीत पहावें

स्थाली पुलाक न्याय. शीतावरुन भाताची परीक्षा.

Related Words

एक   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   जनांत एक, मनांत एक   एक नन्ना सर्व साधी   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   ओठांत एक आणि पोटांत एक   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक डोळा   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   (कोणी एक माल) सई करणें   पांच भ्रतार, एक नारी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   सो हाट एक ओटेका काठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   गांव म्‍हारवडा एक करणें   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   करतो एक आणि भरतो एक   बेठें शीत   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   सब सोनारकी, एक लोहारकी   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक डोसी ने सो जोशी   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP