Dictionaries | References

सो सोनारकी एक लव्हारकी

सोनाराचे अनेक घाव व लोहाराचा एक घाव सारखाच. क्षुल्लक माणसांनीं केलेल्या अनेक गोष्टी मोठया मनुष्यानें केलेल्या एका गोष्टीबरोबरहि येऊं शकत नाहींत.

Related Words

एक   सो   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   एक नन्ना सर्व साधी   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक डोळा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   सो हाट एक ओटेका काठ   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   (कोणी एक माल) सई करणें   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पांच भ्रतार, एक नारी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक डोसी ने सो जोशी   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   करतो एक आणि भरतो एक   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   जो हंडीमें होगा, सो रकाबीमें आवेगा   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   मूमें सो पाताडेमें   आज है सो कल नही   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP