Dictionaries | References

सोळा

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Sixteen. संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळचा गोपाळा and सब शहरी एक संगमनेरी Phrases employed in speaking of an arch and all-eclipsing rogue.
sōḷā a A vulgar form, esp. in North Desh, for सोवळा. Also सोळा ओळा for सोवळा ओवळा.

वि.  सोंवळा पहा .
वि.  १६ ही संख्या [ सं . षोडश - सोलह - सोला - सोळा ] म्ह० संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळचा गोपाळ - अतिशय लुच्चा माणूस ; सोळ्बांड ( बाण ) चक्रबांड ( चक्करबाण )- वि . ( व .) उडाणटप्पु ; वृथापुष्ट सोट्या ; अडदांड ; अडमुठा ; रानवट ; खुशालचंद ; निरक्षर ; दांडगेश्वर . सोळकी - स्त्री . कामकर्‍यांची सोळाजणांचा जथा , संच , टोळके . सोळकीचा - वि . वरील टोळकें ज्यास लागतें असें मेहनतीचें ( काम ); सोळा लोक उचलावयास लागतात असा वजनदार दगड किंवा इतर पदार्थ सोळन्हाण , सोळंवदण - न . लग्नापासुन सोळाव्या दिवशीचें वधूवरांचे स्नान व त्या दिवशीं जांवयास द्यावयाचा मानपान . सोळभींक - पु . सोळबांड पहा . [ भोंक = शून्यं ] सोळवंड , सोळवंडी - स्त्री . नारळादि फळें , चाफ्यादि फुलें इ० चा १६ चा संच ; स्त्रियांनी १६ ब्राह्माणांस द्यावयाचे एक दान . [ सं . वृंद = वेड ] सोळा आणे - पु . अव . क्रिवि . पूर्ण रुपाया ; त्यावरुन सर्वश्रेष्ठ असा ; सर्वात चांगला असा ; पूर्ण ; भरपूर ; पर्क्के ; उत्कृष्ट . ( माणूस , वस्तु , गोष्ट )
०ओळा वि.  सोंवळा व ओवळा .
०कळीं   - ( व .) सोळा कलांनी युक्त असणें ( चंद्र ) त्यावरुन ( ल .) हाती हुकमत व पैसा भरपूर असणे .
तपेंण   - ( व .) सोळा कलांनी युक्त असणें ( चंद्र ) त्यावरुन ( ल .) हाती हुकमत व पैसा भरपूर असणे .
०गुणांचा   - पु . अठरा गुणांची खंडोबा पहा .
खंडोबा   - पु . अठरा गुणांची खंडोबा पहा .
०शृंगार   शिंगार सोळा संस्कार या अर्थी चुकींने म्हणणात . संस्कार पु . अव . गर्भाधान , पुंसवन इत्यादि संस्कार , पहा . २ ( ल .) आयुष्यांतील भोगावे लागणारे बरेवाईट प्रसंग ; आपत्ती ; अडचणी ( क्रि०होणें ). ३ ( ल .) शिष्टाचाराची , आदरातिथ्याची वागणूक , सूक्ष्मभूतें न . अव . पंचतन्मात्रा ; पंचज्ञानेंद्रियें , पंचकर्मेद्रिये व मन यांचा समुदाय , पचतन्मात्रा पहा सोळु ( ळो ) ला ( ली )- वि . सोळा पायल्यांचा ( मण , खंडी ). सोळें न . सोळा रुपये सोळा या भावाचें उत्तम सोनें ,, ( ज्ञानश्वरकालीन ). वानिभेदासि ये सोळें ज्ञा १५ . ३४१ .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  Sixteen.

Related Words

सोळा   सोळा आणे   सोळा कळीं तपणें   उदीम करतां सोळा बारां, शेत करतां डोईवर भारा   सोळा शृंगार   सोळा हात साडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा हात लुगडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा वर्षे पुत्र, मग मित्र   एक भाकरी सोळा नारी   सोळा संस्कार   सोळा सूक्ष्म भूतें   पायलीचे पंधरा, अधोलीचे सोळा   सोळा गुणांचा खंडोबा   सोळा कामधेनु   भोळयाचे देव सोळा   सव्वा रुपयाची भवानी, सोळा रुपयांचा गोंधळ   सोळा मातृका   सोळा कन्या (दक्षाच्या)   व्यापार करतां सोळा बारा   संगमनेरचा सोळा आणि धांदर गोपाळा   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   सोळा मासिकें   एक गेली वेळा, तर वर्सा गेली सोळा   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   सोळा मुहुर्त   संगमनेरचा सोळा आणि फळचा गोपाळा   संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळाचा गोपाळा   सोळा ध्रुवताल   सोळा कळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

  |  
 • धर्मशास्त्रीय संकेत
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • उपनयन विधी १
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • उपनयन विधी २
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • उपनयन विधी ३
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • उपनयन विधी ४
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • उपनयन मंगलाष्टके
  सर्व सोळा संस्कारात उपनयनसंस्कार सर्वात श्रेष्ठ होय. हा संस्कार केल्याने बटूला वेदाध्ययनाचा अधिकार प्राप्त होतो.
 • सोळा संस्कार
  सोळा संस्कार Sola Sanskar
 • सोळा शुक्रवारचे व्रत का करावे?
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • पथ्ये, नियम व सूचना
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • व्रतसंकल्प
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • व्रतोपासना
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • पंचोपचार पूजा
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • पूजाप्रारंभ
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • पंचोपचार पूजाविधी
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • सोळा शुक्रवारची व्रतकथा
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • श्री संतोषीमातेची व्रतकथा
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • पूजाविसर्जन
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.  
 • व्रत उद्यापन
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • नमनाष्टक
  जगत्‌जननी भगवती श्रीसंतोषी माता ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप व गणपतीची कन्या आहे.Santoshi Mata, the mother of contentment.
 • सोळा सोमवार व्रत
  सोळा सोमवार व्रत
  |  

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP