TransLiteral Foundation

सावकाराची बाकी, सदा आहे प्राणघातकी

सावकाराचें देणें हें नेहमीं त्रासदायक असतें.

Related Words

क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   आली हिंमत, सदा मुफलस   अढी (डी) च्या दिढीं सावकाराची रुढी   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   काशी विद्येचें आगर आहे   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   निर्लज्जः सदा सुखी   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   अशी आहे तशी आहे   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   सात लुगडीं सदा उघडी   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   एकभुकी सदा सुखी   अति उदार तो सदा नादार   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   ही काळरात्र चालली आहे   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मांदाण्या

 • पु. ( गुर्‍हाळघर ) एकवार चरकांतून काढलेलीं पेरीं ( चिपाड ) पुन्हां चरकास लावणारा . - कृषि ४७३ . लेंडकवळ्या पहा . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अष्टगंधात कोणकोणते घटक असतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.