TransLiteral Foundation

साळोंका

See also साळोंखा
 स्त्री. शंकराच्या पिंडीखालचा दगड शाळुंका पहा . स्वर्ग ज्याची साळोंका । समुद्रपाळी पिंड देखा । - ज्ञागा ४७ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शहाण्याचें तीन ठिकाणीं ! शहाण्याचा गू तीन ठिकाणीं

 • स्वतःला शहाणा समजणारा एक मनुष्य काळोखांतून जात असतां त्याचा पाय विष्टेवर पडला. कोठें तरी उजेडाच्या ठिकाणीं जाऊन आपला पाय कशानें भरला आहे हें पाहावयाचें सोडून त्या शहाण्यानें आपल्या पायाला काय लागलें याची तेथल्या तेथेंच शहानिशा करण्याचें ठरविलें. त्यानें पायाला लागलेली विष्टा थोडी होतांत घेऊन बोटांनीं चाचपून वगैरे पाहिली. तथापि तेवढ्यावरुन तें काय आहे याचा त्याला निर्णय करतां येईना. तेव्हां वासावरुन परीक्षा करावी असें त्यानें योजिलें व विष्टेनें भरलेली बोटें नाकाजवळ नेलीं. वासावरुन त्याला पाय कशानें भरला याचा निर्णय करतां आला 
 • पण बोटें नाकाला लागून नाकालाहि विष्टा लागली ! अशा रीतीनें पाय, हात व नाक अशा तीन ठिकाणीं त्या शहाण्याला विष्टेचा प्रसाद मिळाला. म्हणून ‘ शहाण्याचें तीन ठिकाणीं ! ( गो.) शाण्याक तींकडेन, पिशाक एकेकडेन. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पिंड म्हणजे काय? त्याचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.