Dictionaries | References

सर्वांशीं गांठ पडावी पण लंगोटीयाराशीं गांठ पडूं नये

लंगोटीयाराला आपली सर्व प्रकारची माहिती असते. इतरांशीं गांठ पडली, तरी कसें तरी निभावून नेतां येतें, पण ज्याला आपली इत्थंभूत माहिती आहे त्याचेपुढें पडच खावी लागतें
म्हणून लंगोटीयाराशीं ( वादविवाद प्रसंगीं ) गांठ पडूं नये. तु. -ओळखीचा चोर जीवें न सोडी.

Related Words

गांठ घालणें   ब्रह्मसूत्राची गांठ   शकुन गांठ बांधणें   सर्वांशीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   पाठजाळ पुरवेल पण पोटजाळ पुरवत नाहीं   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   आईबापे जन्माचे मात्र सोबती पण कर्माचे सोबती नाहीत   गांठ गिरासे मद पिवे, लोग कहे मतवाल।   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   मुसळा मुसळाची गांठ बाधतां येत नाहीं   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   घी देखा पण बडगा नही देखा   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   मिजास पादशाहाची पण चाकरी मशालजीची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP