Dictionaries | References

सजीव तुळशी तोडा, पूजा म्हणती निर्जीव दगडा

तुळस हें सजीव झाड आहे
त्याचीं पानें तोडून निर्जीव दगडाची पूजा करणें हा उलटा व्यापार आहे. दीन जनांची उपेक्षा करुन किंवा त्यांस नागवून परमेश्र्वराची भक्ति करणें व्यर्थ आहे.

Related Words

सजीव तुळशी तोडा, पूजा म्हणती निर्जीव दगडा   तोडा   पूजा   सूताचा तोडा   तुळशी   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   निर्जीव   खेटरांनी पूजा करणें   खेटरांनी पूजा बांधणें   शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   महारांचे देवास फटकुरांची पूजा   लंड देवा, भंड पूजा   चांभारां देवाक होणां पूजा   पूजा करणें   शिवाची पूजा   बारा म्हशी धुवीन पण देवाची पूजा करणार नाहीं   यथेच्छ पूजा करणें   पूजा बांधणे   स्वतःची स्वतः पूजा करणें   यथेच्छ पूजा झोडपणें   कानांत तुळशी (पत्र) घालणें   कानांत तुळशी (पत्र) घालून बसणें   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   पूजा देणें   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   निर्जीव कागद सजीव करुन लिहिणें   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   नाहीं नाहीं म्हणती, खालीं जागा झाडिती   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   चांभाराच्या देवास खेटराची पूजा   निजेवांचून (शिवाय) पूजा नाहीं   उलटी पूजा करणें   ये दगडा, पड पायावर   सांबाला बेल आणि विष्णूला तुळशी   भांगी वळींतु तुळशी रोपो   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   मनांतुलें मनांतु, जनांतुलें जनांतु, तुळशी पान कानांतु   आपणा म्हणती जो शहाणा, तो पहिला मूर्ख जाणा   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   आपले पंख चांगले, ऐसे म्हणती कावळे   ज्‍याच्या गाठीं पैका, त्‍याचें म्‍हणती सर्व ऐका   विडयाच्या कामाला तोडा घालवायचा   लोक म्हणती बुवाबुवा। न कळे गुलामाचा कावा॥   उलटी पूजा   चुलीची आराधना पूजा   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   घरचे देवाक पूजा ना, बाहेरचा देवाक नैवेद्यु   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   सोमेश्र्वराला नागवला आणि रामेश्र्वराची पूजा केली, बांधली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP