Dictionaries | References

श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं

श्रीमंत लोकांस स्वतः कोणतीहि गोष्ट करावयाची संवय नसते व ते प्रत्येक बाबतींत दुसर्‍यावर अवलंबून असतात.

Related Words

लोक   ह्याचें मला लहणें नाहीं   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   दुबळ्याला देववत नाहीं, फाटक्याला शिववत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   दोघे श्रीमंत झगडती, त्यांत गरिबाची आहुती   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   धाकासारखी चीज नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   स्वभावाला औषध नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP