Dictionaries | References

शुभ बोलरे नार्‍या, मांडवाला आग लागली

तारतम्यज्ञान नसलेल्या मुलाला लग्नाच्या वेळीं चांगलें बोलावें असें पढविलें असतांहि तो वरीलप्रमाणें अशुभ बोलला. असमयोचित, अमंगल भाषण करणें.

Related Words

शुभ   नार्‍या   कोरडी आग   अंगाचि आग होणें   आग ओतणें   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   आग लागो?   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   आग लगाये तमाशा देखे   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   वली आग   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   तळपायाची आग मस्‍तकास जाणें   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आग लावणें   अस्तनींतली आग   शहराची आग छोटी, पोटाची आग मोठी   शुभ बोलरे नार्‍या, बोडक्या झाल्या सार्‍या   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   आग पडणें   लागली लहर, केला कहर   पायांची आग मस्तकास जाणे   पोटांत आग पेटणें   नार्‍या नागविला, न्‌ तुक्या उजीवला   काडीची आग माडीस लागणें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   ब्रम्हानंदीं लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   यंव करीन, त्यंव करीन, माझ्या चोळण्यांत गवत भरुन आग लावीन!   आग मारणें   उपरकाठी लागली   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   उघडा उघडा खिडकी, नाकाला लागली चिरकी   करवत करकरूं लागली कीं, ओंडक्‍याचें भरले म्‍हणून समजावें   सीता गेली वनवासा आणि पाठीमागें लागली कर्कशा   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   समुद्राला झुरळाची गरज लागली   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   आग पानीको हाडवैर है   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आग असणें   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP