Dictionaries | References

शंभर बुडया मारुन गांड कोरडी दाखविणारा

( राजा.) कर्म करुन अलिप्तपणा दाखविणारा. करुन सवरुन नामानिराळा राहणारा.

Related Words

शंभर   शंभर बुडया मारुन गांड कोरडी दाखविणारा   कोरडी खाकरी काढणें   कोरडी   कोरडी खाकरी देणें   प्रसंग मारुन नेणें   प्रसंग मारुन काढणें   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   गांड धुवून कढी करणें   शंभर पाहणें   दुबळी आई, कोरडी नई   शंभर वर्षें कागा, हजार वर्षें नागा   शंभर नंबरी सोनें   गांड वळणें   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   कोरडी ओकारी   फड मारुन जाणें   गांड मारणें   कोरडी आग   शंभर रुपये तोळा बोलणें   बोलक्या सराफाचें सोनपितळ देखील खपतें आणि अबोल्या सराफाचें शंभर नंबरी सोनें देखील खपत नाहीं   पर्वनी गांड होळी, ने माणसनी गांड कोळी   एखाद्याला मारुन मुटकून मुसलमान करणें   गांड नसती तर पीर झालों असतों   लाथ मारुन पाणी काढणें   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   कोरडी मेजवानी   कोरडी जांभई   कोरडी किरकिर   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   कोरडी दारू   मारुन मुटकुन हणगोबा करणें   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हातपाय पोटीशीं, गांड परदेशी   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   वाघ पडला बावी, केळडें गांड दावी   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   गणपतीची गांड झरवून गणपतींकच तिळो करप   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   ज्‍याचें तोंड पाहूं नये त्‍याची गांड पाहण्याचा प्रसंग (येतो)   बेकार मेस्त गांड तासता   पादनेसे क्य नफा? दिल तरावट गांड सफा   बाजू मारुन नेणारा   हगवणीची गांड, तंबाकूचें तोंड   माथ्यार पदर, गांड उक्ती   तेल्‍याचें तेल जळे, मशालजीची गांड जळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP