Dictionaries | References

शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा

या म्हणी परस्पर विरुद्ध आहेत. पहिलीचा अर्थ असा होतो कीं जगांत लबाड मनुष्यांचीच अधिक चलती असते व प्रामाणिक मनुष्य एखाद्या वेळींच यशस्वी होतो. उलट दुसर्‍या म्हणीचा असा अर्थ होईल कीं, प्रामाणिक मनुष्य शंभर दिवस कष्ट करुन मिळवील तितकें चोर एका दिवसांत घेऊन जातो किंवा मिळवूं शकतो.

Related Words

घातीचे दिवस   दिवस पूर्ण भरणें   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   नखांबोटांवर दिवस मोजणें   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस जाणें   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   महात्याक दिवस   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   दिवस घेणें   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   एक नन्ना सर्व साधी   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   शंभर नंबरी सोनें   सो हाट एक ओटेका काठ   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   (कोणी एक माल) सई करणें   पांच भ्रतार, एक नारी   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   एकल्याची एक वाट   चोराचा लगतां तंटा, सावकाराला मिळतो गठ्‌ठा   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   एक डोसी ने सो जोशी   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP