Dictionaries | References

व॥

संक्षेप .
वल्लद .
वस्ति .
वद्यपक्ष .
वकील .

Related Words

व॥   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   नगदी दान व कागदी मान   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   कानामागून आले व तिखट झालें   किर व णें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   मुसलमान व बेइमान   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.