Dictionaries | References

वेळ वाहणें


बरें वाईट होण्याचा समय असणें.

Related Words

वेळ   चढती वेळ-वेळा   विणची वेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   वेळ-वेळ अवेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   वाहणें   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   काळ (= वेळ)   सूर वाहणें   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   गाडाभर अब्रू वाहणें   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वाट वाहणें   चिंता वाहणें   उद्योग वेळ-वेळा   नाक वाहणें   लाखोली-(शिव्यांची) लाखोली वाहणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   मेढा-मेढा वाहणें   बंदर-बंदर वाहणें   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   उतरती वेळ-ळा   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वक्ताची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   राक्षस वेळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   आयती वेळ   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   (कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें   गंगायमुना वाहणें   गांठचा वाहणें   गाडाभर अब्रू वाहणें   चिंता वाहणें   जन्मतांना रडणें, वाढतां चिंता वाहणें, मरतां निराशी होणें   दक्षिण सुटणें, वाहणें   दशी वाहणें   नाक वाहणें   प्राण वाहणें   पायांवर वाहणें   फुलें वाहणें   फूल वाहणें   बकर्‍यांचीं दावण वाहणें   बंदर-बंदर वाहणें   मेढा-मेढा वाहणें   लाखोली-(शिव्यांची) लाखोली वाहणें   वाट वाहणें   वाटा वाहणें   वाहणें   वाहणें-चिंता वाहाणें   सूर वाहणें   स्वर भजणें, वाहणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP